Foto: Trond Teigen - Sail Logic

Årsmøtereferat 2024

Sted: KNS møtelokale på Dronningen og Teams møte

Deltakere: KNS (6) Jens Pran, Sverre Samdal, Terje Wang, Odd Goddager, Pål Prøitz, Harald Hilde Teams (9) Marte Ingeberg, Kjell Arne Haakonsen, Kjell Eirik Henanger, Christian Irgens, Lars Ingeberg, Alf Kromhaus Larsen, Kristian Nergaard, Hans Petter Jostad, 

Informasjon om Soling Worlds 2024 , ved Nina Myhre og Karl Kjørstad

36 deltager fra 11 nasjoner påmeldt, noen mangler og noen har meldt frafall. Målet er 40 båter. NoR er lagt ut i Manage2sail. Påmeldingsavgift 690Euro. Program. Noe diskusjon om beste gjennomføring, 2 race pr dag planlagt, Nina og Karl vurderer gjennomføring av samling på Slippen til Kristian og festmiddag.

Måleprogram: mange båter skal måles og mulig oppstart søndag 23.juni. Omfang av måling skal klarlegges og organiseres. Harald avklarer med IM og ISA.

1 Innkalling:

Ingen kommentarer til innkallingen. Ordstyrer, Jens. Referent, Harald. Opptelling av stemme berettige, ikke talt opp, men ok.

2 Agenda:

Hva skjer i 2024 ? hva er våre ambisjoner for Norsk Solingklubb, v/Jens

o Bidra til økt engasjement for Soling

o Samkjøre solingmiljøene i forskjellige norske byer

o Bidra til promotering av lokale, nasjonale og internasjonale regattaer.

o Bidra med teknisk innsikt på trim og renovering av Soling'er

o Muligheter for gjennomføring av egne renoveringsprosjekter.

Regnskap / Økonomi, v/Jens

Godkjent. 

3 Valg:

Det er etabler ny 'Soling flåte' i Bergen. Det ønskes ein representant og kontaktperson frå kvar plass der det seiles Soling. Sverre ønsket å tre ut av styre.

Nytt styre valgt:

• Jens Pran: Leder / kasserer - Tønsberg.

• Rune Johansen: Media og Norsk Solingregister - Tønsberg.

• Harald Hilde: Oppmåling - Tvedestrand.

• Christian Irgens: Styremedlem - Bergen.

• Hans Petter Jostad: Styremedlem - Oslo.

Kontaktpersoner:

• Jens Pran – Tønsberg og omegn

• August Austefjord – Sørlandet

• Kjell Eirik Henanger – Vestlandet /Bergen

• Hans Petter Jostad - Oslo og omegn

4 Temaer som vart diskutert og følges opp av styre:

Christian Irgens, foreslo møte/kurs på Teams for å dele erfaring om å seile Solingen. Sponsorer til NSK, utrede muligheten for å annonsere på hjemmesiden som kan gji inntekter for NSK. Kjell Eirik Henanger, utgrede muligheten for EM til Norge i 2025, et mesterskap som kan forhindre frafall av gode Soling seilere etter VM.

Regattaer i 2024:

o 4 og 5 mai, Grimsatd – Treningssamling.

o 25.-26 mai, Oslo Grundig sailing cup

o 23.-30.juni VM Hankø

o 17.-18.august, Tønsberg NM Soling & Yngling

Innkalling til Årsmøte 2024

Orientering om VM 2024 og årsmøte for Norsk Solingklubb.

Vi er på vei inn i en viktig sesong, der vi har mye å glede oss til. Vi ønsker å orientere om status for VM 2024 på Hankø, regattaplaner 2024 samt avholde årsmøtet for Norsk Solingklubb.

Dato 6 mars-2024

Tidspunkt: kl. 18:00

Sted: Fysisk på KNS Dronningen, samt TEAMS Link teams - Klikk her for å bli med i møtet

Agenda:

 • Velkommen
 • KNS og Norsk Solingklubb orienterer om VM Hankø 2024

o Orientering

o Hjemmeside soling.com – solingworlds24.com

o Bra registrering av antall båter – hva kan du gjøre for å skaffe flere…

o Frivillige

 • Øvrige regattaplaner for 2024
 • Hva er ambisjonene for Solingmiljøet etter VM
 • Årsmøte i Norsk Solingklubb

o Godkjennelse av innkalling

o Regnskap/økonomi

o Budsjett for 2024 og kontingenter

o Valg av styre

o Avslutning av årsmøtet

Kongelig Norsk Seilforening - KNS. Huk Aveny 1, 0287 Oslo.

Årsmøteteferat 2023

Orienteringsmøte for Soling VM 2024 og årsmøte i Norsk Solingklubb for 2023 ble avholdt 12 april kl 19:00 hos KNS på Bygdøy. Medlemmene kunne også delta på Teams.

På linken under finner du referatet fra årsmøtet.

Se også den vedlagte Powerpoint presentasjonen som ble vist under årsmøtet. Se linken under.

Innkalling til årsmøtet 2022

14. mai 2022 kl 19:00

Hvor : Rådhuset i Tvedestrand, Fritz Smiths gate 2, 4900 Tvedestrand

Det blir også satt opp TEAM's link som gjør at andre enn de som er i Tvedestrand også kan delta.

Møtet er åpent for alle som har interesse for Soling.

De som er stemmeberettigete er medlemmene i Norsk Solingklubb. Innmelding kan også gjøres ved starten av årsmøtet.

Vi har ikke mailadresser til alle de som de siste årene har blitt interessert i Soling. Kjenner du noen som ikke er på vår mailingliste er vi takknemlig for om du kan videresende informasjon om årsmøtet til de du kjenner.

Agenda for årsmøtet 2022:

 • Godkjennelse av innkalling, årsmøte og saksorden
 • Valg av referent og ordstyrer
 • Presentasjon av hva som skjer i 2022
 • Hva er våre ønsker for Norsk Solingklubb?
 • Bidra til økt engasjement for Soling
 • Samkjøre Solingmiljøene i forskjellige norske byer
 • Bidra med teknisk innsikt på trim og renovering av Soling'er
 • Muligheter for gjennomføring av egne renoveringsprosjekter.
 • Regnskap
 • Budsjett for 2023 og kontingenter
 • Valg av det nye styret

Vi har foretatt noen sonderinger på interessenter til styret, men vi trenger engasjerte og ivrige folk. Ønsker du å være med i styret så ta kontakt med Jens Pran eller Harald Hilde.

Annet

Vil du nominere nye styremedlemmer eller har du noe som du ønsker tatt opp - må disse forslagene formidles til oss minimum 1 uke før årsmøtet, senest 7 mai.

De som ønsker sosialt samvær etter at årsmøtet er avsluttet må selv sørge for dette med en tur på byen eller tilsvarende. Det er ikke lagt opp til et eget arrangement for dette.

Med vennlig hilsen

Jens Pran
Leder

På linken under kan du se Powerpoint Presentasjonen av årsmeldingen.

Rådhuset i Tvedestrand, Fritz Smiths gate 2, 4900 Tvedestrand