Foto: Trond Teigen - Sail Logic

Årsmøteteferat 2023

Orienteringsmøte for Soling VM 2024 og årsmøte i Norsk Solingklubb for 2023 ble avholdt 12 april kl 19:00 hos KNS på Bygdøy. Medlemmene kunne også delta på Teams.

På linken under finner du referatet fra årsmøtet.

Se også den vedlagte Powerpoint presentasjonen som ble vist under årsmøtet. Se linken under.

Innkalling til årsmøtet 2022

14. mai 2022 kl 19:00

Hvor : Rådhuset i Tvedestrand, Fritz Smiths gate 2, 4900 Tvedestrand

Det blir også satt opp TEAM's link som gjør at andre enn de som er i Tvedestrand også kan delta.

Møtet er åpent for alle som har interesse for Soling.

De som er stemmeberettigete er medlemmene i Norsk Solingklubb. Innmelding kan også gjøres ved starten av årsmøtet.

Vi har ikke mailadresser til alle de som de siste årene har blitt interessert i Soling. Kjenner du noen som ikke er på vår mailingliste er vi takknemlig for om du kan videresende informasjon om årsmøtet til de du kjenner.

Agenda for årsmøtet 2022:

 • Godkjennelse av innkalling, årsmøte og saksorden
 • Valg av referent og ordstyrer
 • Presentasjon av hva som skjer i 2022
 • Hva er våre ønsker for Norsk Solingklubb?
 • Bidra til økt engasjement for Soling
 • Samkjøre Solingmiljøene i forskjellige norske byer
 • Bidra med teknisk innsikt på trim og renovering av Soling'er
 • Muligheter for gjennomføring av egne renoveringsprosjekter.
 • Regnskap
 • Budsjett for 2023 og kontingenter
 • Valg av det nye styret

Vi har foretatt noen sonderinger på interessenter til styret, men vi trenger engasjerte og ivrige folk. Ønsker du å være med i styret så ta kontakt med Jens Pran eller Harald Hilde.

Annet

Vil du nominere nye styremedlemmer eller har du noe som du ønsker tatt opp - må disse forslagene formidles til oss minimum 1 uke før årsmøtet, senest 7 mai.

De som ønsker sosialt samvær etter at årsmøtet er avsluttet må selv sørge for dette med en tur på byen eller tilsvarende. Det er ikke lagt opp til et eget arrangement for dette.

Med vennlig hilsen

Jens Pran
Leder

På linken under kan du se Powerpoint Presentasjonen av årsmeldingen.

Rådhuset i Tvedestrand, Fritz Smiths gate 2, 4900 Tvedestrand