Foto: Kenneth Myhre

Velkommen til vårt nye digitale medlemsregister.

Medlemskap i Norsk Solingklubb

Årskontingent: NOK 500,- for båt og mannskap.

Krav om obligatorisk medlemskap i Norsk Solingklubb er nedfelt i klassereglene, ref: B.3.1

Medlemskap i Norsk Solingklubb gir deg anledning til å:

  1. Delta på lokale* og nasjonale** organiserte Soling regattaer som inngår i terminlisten.
  2. Du får stemmerett ved årsmøtet.
  3. Du får innsyn i informasjon på denne siden som kun er forbeholdt medlemmer.
  4. Ved å inngå medlemskap gir du Norsk Solingklubb samtykke til å publisere bilder fra våre arrangementer hvor du kan gjenkjennes. Bildene kan publiseres på vår nettside og våre sider i sosiale media. Vi forholder oss til Datatilsynets retningslinjer..

Kontingenten vil være gjeldende for det året den er innbetalt.

E-post med betalingsopplysninger vil bli tilsendt årlig.

*) Husk at det er obligatorisk å være medlem i Norsk Solingklubb.

**) Norgesmesterskap krever i tillegg ISA Medlemskap.


Årsmøtet har vedtatt en kontingent på kr 500,- inklusive mannskap.

Ønsker du å være enkelt stående medlem uten båt er den årlige kontingenten 100,-.

Innbetaling av kontingent er viktig for vårt arbeid. Det er et veldig beskjedent budsjett, blant annet lagt opp til drift av nettside og en start for å ha litt økonomi i klubben.

Ved betaling blir du registrert som medlem i 2024. Vennligst skriv på båtens nummer og navn på mannskap på teksten i betalingen. Du kan betale med vipps 808832 eller til bankkontonr. 2280 55 80910.

Registrering av medlemskap i Norsk Solingklubb

Fyll inn skjemaet under med fullt navn, e-post adresse og lag ditt eget passord. Trykk på knappen hvor det står: "registrer deg her". Når det er gjort er du registrert som medlem av Norsk Solingklubb.