Foto: kenneth Myhre

Soling - Sørlandet

På Sørlandet har Soling-flåten i dag etablert seg i Grimstad og Tvedestrand, samt en båt i Vågsbygd.

Grimstad kommer til å være hoved-samlingspunktet for flåten i 2024, der 4-5 båter kommer til å seile sammen på tirsdager, samt arrangere treningssamlinger. Vi jobber med å etablere et fast Soling-tilbud som er inkluderende for alle seilere, uavhengig av erfaring.

I Tvedestrand seiler vi, vår og høst, onsdagsseilaser i Tvedestrandsfjorden. Vårseilasen og Høstseilasen blir gjennomført en lørdag med start ved seilerhytta i Buskjærdfjorden og bane rundt skjæra på kysten. Det diskuteres alternative plasser i fjorden med mulighet for pølsebane. Sesongen avsluttes i september med Viseseilasen og festmiddag.

Navnet Viseseilasen kommer fra den tiden Tvedestrand Seilforening hadde nær kontakt og festsamlinger med seilforeningen i Skagen der sang og musikk stod høyt på programmet.

På Sørlandet startet seiling med Soling i Grimstad og utviklet seg videre til Arendal. Mange snakker om EM i Arendal 2007 som samlet 52 Solinger til start. 2007 var høydepunktet for en aktiv Solingflåte i Sør, som strakk seg fra Mandal i vest til Arendal i øst.

I 2016 deltok den første Solingen på seilasene i Tvedestrand. Snart kom det også en båt med mannskap fra Grimstad til Tvedestrand for å seile. Nye båter ble kjøpt inn av lokale seilere og i 2021 telte vi 5 Solinger. I området har det utviklet seg et miljø som restaurerer og oppgraderer eldre Solinger. Vi håper at dette igjen vil medføre at flåten i sør vil vokse.

Solingseilere fra Sørlandet har i flere år deltatt på "Soling Scandinavian Open", NM og internasjonale mesterskap som EM og VM.

Vinneren av Norgesmesterskapet 2021 er fra Grimstad. Tilgang til spisskompetanse på dette nivået er til stor nytte for de lokale seilerne.

Rekruttering av yngre Solingseilere er et mål, men som alle vet er alder ingen hindring for å glede seg på fjorden og bidra i et positivt miljø. Det er nå flere yngre seilere fordelt på flere båter.

Vi har behov for mannskap, ta kontakt om du er interessert


Flåtekaptein, Sørlandet: August Austefjord

Adresse og veibeskrivelse til Grimstad Seilforening:

Adresse og veibeskrivelse til Tvedestrand Seilforenings hjemmehavn Østerå Marina. Klubbhus og hjemmeside deles med Tvedestrand Motorbåtforening:

Adresse og veibeskrivelse til Vågsbygd Seilforening: