Foto: Hans A. Gangsaas

Soling - Tvedestrand Seilforening

I Tvedestrand seiler vi, vår og høst, onsdagsseilaser i Tvedestrandsfjorden. Vårseilasen og Høstseilasen blir gjennomført en lørdag med start ved seilerhytta i Buskjærdfjorden og bane rundt skjæra på kysten. Det diskuteres alternative plasser i fjorden med mulighet for pølsebane. Sesongen avsluttes i september med Viseseilasen og festmiddag.

Navnet Viseseilasen kommer fra den tiden Tvedestrand Seilforening hadde nær kontakt og festsamlinger med seilforeningen i Skagen der sang og musikk stod høyt på programmet.

På Sørlandet startet seiling med Soling i Grimstad og utviklet seg videre til Arendal. Mange snakker om EM i Arendal 2007 som samlet 52 Solinger til start. 2007 var høydepunktet for en aktiv Solingflåte i Sør, som strakk seg fra Mandal i vest til Arendal i øst.

I 2016 deltok den første Solingen på seilasene i Tvedestrand. Snart kom det også en båt med mannskap fra Grimstad og Arendal til Tvedestrand for å seile. Nye båter ble kjøpt inn av lokale seilere og i 2021 telte vi 5 Solinger. I området har det utviklet seg et miljø som restaurerer og oppgraderer eldre Solinger. Vi håper at dette igjen vil medføre at flåten i sør vil vokse.

Solingseilere fra Tvedestrand har i flere år deltatt på "Soling Scandinavian Open" i Tønsberg og på NM i 2021.

Vinneren av Norgesmesterskapet 2021 er fra Grimstad og seiler i Tvedestrand. Tilgang til spiss kompetanse på dette nivået er til stor nytte for de lokale seilerne. Høsten 2021 ble det arrangert 2 kveldskurs i seilingsregler med over 20 deltagere.

Rekruttering av yngre Solingseilere er et mål, men som alle vet er alder ingen hindring for å glede seg på fjorden og bidra i et positivt miljø.

Vi har behov for mannskap, ta kontakt om du er interessert.


Flåtekaptein, Tvedestrand: Harald Hilde

Adresse og veibeskrivelse til Tvedestrand Seilforenings hjemmehavn Østerå Marina. Klubbhus og hjemmeside deles med Tvedestrand Motorbåtforening, Østeråveien 480, 4900 Tvedestrand.